Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Služba je přizpůsobena individuálním potřebám klientů.

Pečovatelská služba zajišťuje:

 • dovoz nebo donášku obědů
 • nákupy, pochůzky
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití
 • běžné práce spojené s udržováním domácnosti
 • další služby dle individuálních potřeb klientů
 • bezplatné sociální poradenství

O službě

Charitní pečovatelská služba je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo nemocnic. Služba je hrazena klientem dle platného ceníku.

Klienti 

Službu poskytujeme lidem, kteří jsou schopni i přes své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí. Jde o osoby se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory od 65 let. Cílovou skupinou jsou také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tzn. rodiny, ve které se narodilo současně 3 a více dětí. Služba se poskytuje do dosažení 4 let věku dětí. 

Cíle služby

 • Zachovat soběstačnost a samostatnost klientů.
 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů (poskytovat jim informace o místních institucích a využívání jejich služeb), podporovat je v podílení se na společenském životě.
 • Umožnit klientům zůstat v jejich domácím prostředí.
 • Poskytnout fyzickou a psychickou pomoc a podporu klientům a jejich rodinným příslušníkům.

Zásady služby

 • Individuálnost – individuální přístup ke klientovi
 • Profesionalita – pracovníci jsou proškolováni a jejich přístup je profesionální
 • Pružnost – snažíme se reagovat na aktuální potřeby klienta
 • Nestrannost – rovný přístup ke všem klientům
 • Integrace – podporujeme klienta v setrvání v přirozeném prostředí
 • Respektování klienta – respektujeme klientovo rozhodování a svobodnou vůli
 • Spolupráce – vzájemná spolupráce a komunikace

 

Charitní pečovatelskou službu podporují:

města a obce Hlučínska

Provoz pečovatelské služby Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017.

Kontakt:

Andrea Strachotová, DiS.
vedoucí Charitní pečovatelské služby
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 603 502 753
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

 

Ceník CHPS 1.4.2022.pdf Ceník od 1.4.2022 1093 kB
Ceník chps od 1.5..pdf Ceník od 1.5.2022 887 kB
dost CHPS.pdf Žádost 160 kB
Smernice_o_prijimani_klientu_pecovatelske_sluzby.pdf Směrnice o přijímání klientů pečovatelské služby 192 kB
Vzor Smlouvy.pdf Vzor smlovy 766 kB
Příručka klienta (pravidla služby).pdf Příručka klienta (pravidla služby) 557 kB
Vzor Individuálního plánu.pdf Vzor individuálního plánu 626 kB
Informace o zpracování OÚ pro klienty.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 754 kB
Informace pro zájemce.pdf Informace o zpracování OÚ pro zájemce o službu 733 kB
Informace o zpacování OÚ pro osoby blízké.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 691 kB
Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké - info od rod.přísl..pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké - info od rod.přisl. 691 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio