Pečovatelská služba

O službě  

Charitní pečovatelská služba je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo nemocnic. Služba je hrazena klientem dle platného ceníku.

Poslání

Charitní pečovatelská služba poskytuje klientům pomoc v každodenních činnostech, zejména při koupeli, při úklidech, s přípravou nebo podáním jídla, s nákupy, s pochůzkami. apod. Přispíváme tím k zachování soběstačnosti klientů a pomáháme zajistit, aby klienti mohli, i přes svá omezení, nadále žít ve své domácnosti. Tímto pomáháme vyřešit klientům jejich nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení.

Klienti 

Službu poskytujeme lidem, kteří jsou schopni i přes své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí. Jde o osoby se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory od 65 let. Cílovou skupinou jsou také rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tzn. rodiny, ve které se narodilo současně 3 a více dětí. Služba se poskytuje do dosažení 4 let věku dětí. 

Cíle služby

Klient, který zůstane ve svém přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších, rodiny a přátel, kde je mu nejlépe.

Klient, jehož soběstačnost a samostatnost je ještě s naší pomocí zachována.

Klient, u něhož se podaří předejít sociálnímu vyloučení (není osamělý).

Zaškolení rodinní příslušníci, kterým poskytneme nezbytnou pomoc a podporu v jejich péči o své blízké.

Zásady služby

  • Individuálnost – přizpůsobení služby klientovi na míru dle jeho představ a našich možností
  • Profesionalita – pracovníci každoročně získávají nové poznatky v péči o klienty v odborných kurzech a seminářích 
  • Pružnost – snažíme se reagovat na aktuální potřeby klienta
  • Rovnoprávnost – ke všem klientům přistupujeme stejně bez ohledu na vyznání, původ, pohlaví, apod. 
  • Podpora – podporujeme klienta v setrvání v přirozeném prostředí
  • Důstojnost klienta – bereme na vědomí klientovo soukromí
  • Svodobná vůle klienta – respektujeme klientovo rozhodování 
  • Mlčenlivost - veškeré informace získané od klienta jsou důvěrné

 

Charitní pečovatelskou službu podporují:

města a obce Hlučínska

Provoz pečovatelské služby Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

Kontakt:

Andrea Strachotová, DiS.
vedoucí Charitní pečovatelské služby
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 603 502 753
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

 

CHPS_náhled.pdf Informační leták 218 kB
ceník 1.7.2023.pdf Ceník 899 kB
Ceník od 1.3.2024.pdf Ceník od 1.4.2024 988 kB
dost CHPS.pdf Žádost 160 kB
Vzor smlouvy CHPS.pdf Vzor smlouvy 234 kB
Příručka klienta (pravidla služby).pdf Příručka klienta (pravidla služby) 557 kB
Vzor Individuálního plánu.pdf Vzor individuálního plánu 626 kB
Informace o zpracování OÚ pro klienty.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 754 kB
Informace pro zájemce.pdf Informace o zpracování OÚ pro zájemce o službu 733 kB
Informace o zpacování OÚ pro osoby blízké.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 691 kB
Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké - info od rod.přísl..pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké - info od rod.přisl. 691 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio