Historie

27.5.1991 - Díky aktivitě společenství věřících zřízena Farní Charita Hlučín dle dekretu vydaného Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým 

4.2.1992 - Prvním ředitelem jmenovám Tomáš Hájovský 

10.2.1992 - Charitě Hlučín delegována právní subjektivita

1.12.1993 - Ředitelkou jmenována jako dobrovolnice Ing. Marta Porubová

1.5.1994 - Vznik Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v rodinách

30.10.1996 - Zařazení Charity Hlučín do Rejstříku právnických osob u Ministerstva kultury ČR 

Léto 1997 - Pomoc při likvidaci následků povodní v našem regionu. 

2.1.1998 - Otevření chráněné dílny v Hlučíně (do roku 2006)

Leden 2001 - První Tříkrálová sbírka 

3.9.2001 - Otevřen Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s chráněnou dílnou

1.3.2005 - Ředitelem jmenován Mgr. Bc. Lukáš Volný 

Léto 2005 - Stěhování sídla Charity a terénních služeb do pronajatých prostor na Mírovém nám. v Hlučíně 

Podzim 2006 - Rozdělení Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby na dvě samostatné služby 

Prosinec 2006 - Zahájen dobrovolnický projekt "Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a na osoby ohrožené sociální exkluzí" (do roku 2011)

1.1.2007 - Restrukturalizací chráněné dílny vznik Sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích

1.7.2008 - Zahájení poskytování nové registrované sociální služby „Osobní asistence“

1.9.2010 - Zahájen provoz právní poradny

1.11. 2011 - Přestěhování terénních služeb a správy do "svého" na ulici U Bašty v Hlučíně 

Duben 2014 - Obnovení sběru šatstva v Hlučíně 

Podzim 2016 - Ve spolupráci s městem Hlučín zřízení hygienického zázemí pro lidi bez domova v areálu Technických služeb Hlučín 

1.5.2017 - Ředitelem jmenován Pavel Sobol 

11.11.2017 - Realizace první Národní potravinové sbírky v Hlučíně (později Sbírka potravin) 

24.10.2019 - Realizace prvního Dne pečujících v Hlučíně 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio