Historie

27. května 1991

 • Díky aktivitě společenství věřících zřízena Farní Charita Hlučín dle dekretu vydaného Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým.

4. února 1992

 • Prvním ředitelem jmenován Tomáš Hájovský.

10. února 1992

 • Charitě Hlučín delegována právní subjektivita.

1. prosince 1993

 • Ředitelkou jmenována jako dobrovolnice Ing. Marta Porubová.

1. května 1994

 • Vznik Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v rodinách.

30. října 1996

 • Zařazení Charity Hlučín do Rejstříku právnických osob u Ministerstva kultury ČR.

Léto 1997

 • Pomoc při likvidaci následků povodní na Hlučínsku.

2. ledna 1998

 • Otevření chráněné dílny v Hlučíně (do roku 2006).

Leden 2001

 • První Tříkrálová sbírka.

3. září 2001

 • Otevřen Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích s chráněnou dílnou.

1. března 2005

 • Ředitelem jmenován Mgr. Bc. Lukáš Volný.

Léto 2005

 • Stěhování sídla Charity a terénních služeb do pronajatých prostor na Mírovém nám. v Hlučíně.

Podzim 2006

 • Rozdělení Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby na dvě samostatné služby.

Prosinec 2006

 • Zahájen dobrovolnický projekt „Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a na osoby ohrožené sociální exkluzí“ (do roku 2011).

1. ledna 2007

 • Vznik Sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích (restrukturalizací chráněné dílny).

1. července 2008

 • Zahájení poskytování nové registrované sociální služby „Osobní asistence“.

1. září 2010

 • Zahájen provoz Právní poradny.

1. listopadu 2011

 • Přestěhování terénních služeb a správy Charity Hlučín na ulici U Bašty v Hlučíně.

Duben 2014

 • Obnovení sběru šatstva v Hlučíně.

Podzim 2016

 • Ve spolupráci s městem Hlučín zřízení hygienického zázemí pro lidi bez domova v areálu Technických služeb Hlučín.

1. května 2017

 • Ředitelem jmenován Pavel Sobol.

11. listopadu 2017

 • Realizace první Národní potravinové sbírky v Hlučíně (později Sbírka potravin).

24. října 2019

 • Realizace prvního Dne pečujících v Hlučíně.

Jaro 2022

 • Zahájení pomoci a podpory uprchlíkům z Ukrajiny.

 25.5.2022

 • Zahájení tradice mší svatých sloužených za Charitu Hlučín u příležitosti výročí založení organizace.

1.1.2024

 • Otevření sociálně terapeutické dílny Paprsek, kterou vybudovalo město Kravaře. 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio