Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice

Našim posláním je podpora a pomoc lidem s postižením při upevňování pracovních návyků a dovedností. Poskytujeme klientům podporu při objevování svých dovedností a naplňování potřeb seberealizace a sdílení.

V Sociálně terapeutické dílně:

 • podporujeme samostatnost, osobnostní rozvoj a komunikaci klientů podle jejich individuálních potřeb,
 • pracujeme a kreativně tvoříme s keramikou, textilem, perličkami a papírem,
 • pořádáme sociálně terapeutické dny a různé kulturní akce,
 • pomáháme s nácvikem základních dovedností. 

O službě

Provoz Sociálně terapeutické dílny je veřejným závazkem. Služba je poskytována zdarma. Dílna je umístěna v prostorách Charitního domova svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. Okamžitá kapacita dílny je 12 osob a je v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Klienti

Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, ale také s přidruženými, např. smyslovými vadami, nebo psychickým onemocněním, kteří chtějí pracovat, ale právě vlivem svého postižení nemají dostatečné sociální, ani pracovní dovednosti a návyky.

Věk našich klientů je od 16 let (s ukončenou základní školní docházkou) do 64 let.

Cíle služby 

 • Pomáháme klientům najít vlastní potenciál a sebehodnotu a podporujeme je v jejich seberealizaci a sebenaplnění.
 • Klienti s i u nás osvojují zdravé pracovní návyky a sociálně komunikační dovednosti, formou vzájemné spolupráce a nacházení důvěry ve vlastní schopnosti.

 • Klienti díky práci v dílnách udržují, ale také navazují nové kontakty s přirozeným sociálním prostředím a eliminují tak možnost sociálního vyloučení.

Zásady služby  

 • Služba je poskytována na základě zájmu klienta a jeho určení, čeho chce za pomoci služby dosáhnout a co chce změnit ve svém životě.

 • Základní charakteristikou a principem poskytované služby je individuální podpora a přístup k jednotlivým klientům. Vytváří se individuální plány, které vychází z potřeb klienta a s jeho vývojem jsou aktualizovány a upravovány. Klient tak nebude vystaven situaci, ve které může dojít k nečekanému selhání jeho fyzických či psychických schopností.

 • Klienti jsou zapojováni do činností, které zlepšují nejen jejich dovednosti, ale přispívají i k jejich pocitu uspokojení z vlastního výkonu a stávají se tak motivačním faktorem.

 • V zájmu klientů pracovníci sociálně terapeutické dílny komunikují s dalšími institucemi, organizacemi, rodinnými příslušníky, atd.

Kontakt:

Mgr. Tereza Kupková
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 053 929, mob.: 603 502 618
e-mail: tereza.kupkova@charitahlucin.cz

Sociálně terapeutickou dílnu podporují:

Provoz sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

 

 

STD 2022_náhled.pdf Informační leták 917 kB
Záznam kontaktních údajů - první kontakt.pdf Záznam kontaktních údajů 119 kB
Etický-kodex.pdf Etický kodex 378 kB
Info pro uživatele_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - klient 556 kB
Info pro opatrovníka_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - opatrovník 554 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB
Jak si můžu stěžovat na STD.pdf Jak si mohu stěžovat 274 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio