Současnost

Charita Hlučín je nestátní nezisková organizace a patří jako jedna z oblastních Charit do struktury Diecézní Charity Ostravsko-opavské a Charity Česká republika. Využívá tak zázemí největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v České republice.

Zřizovatelem Charity Hlučín (právnická osoba dle Kodexu kanonického práva) je Biskupství ostravsko-opavské.

Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel, kterého jmenuje ředitel Diecézní Charity Ostravsko-opavské. Poradním orgánem ředitele je Rada Charity Hlučín, jejíž členy jmenuje ředitel Charity Ostravsko-opavské.

Důležitými podporovateli Charity Hlučín jsou Moravskoslezský kraj, město Hlučín, obec Ludgeřovice, město Kravaře a další města a obce Hlučínska.

Mezi partnery Charity Hlučín patří významné společnosti nejen z Hlučínska. Její činnost podporuje i řada soukromých osob.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio