Současnost

Charita Hlučín poskytuje kvalitní sociální a zdravotní služby v regionu Hlučínska od roku 1991. Zároveň realizuje nebo se podílí na projektech, jejichž cílem je pomoc potřebným na Hlučínsku bez ohledu na náboženské vyznání a rasovou či politickou příslušnost. 

Charita Hlučín je církvení právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Je neziskovou organizací. 

Charita Hlučín patří jako jedna z oblastních Charit do struktury Diecézní Charity Ostravsko-opavské a Charity ČR a využívá tak zázemí největšího nestátního poskytovale zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel, kterého jmenuje ředitel Diecézní Charity Ostravsko-opavské. Poradním orgánem ředitele je Rada Charity Hlučín, jejíž členy jmenuje ředitel Charity Ostravsko-opavské.

Charita Hlučín poskytuje čtyři registrované sociální služby, jednu zdravotnickou službu, pomáhá lidem bez domova, organizuje Tříkrálovou sbírku a řadu dalších služeb a projektů.

Organizace je významným zaměstnavatelem na Hlučínsku. Její tým tvoří přes 50 stálých zaměstnanců. Organizace spolupracuje také s dobrovolníky.

Charita Hlučín je aktivní ve svém regionu i ve svém oboru. Je členem Místní akční skupiny Hlučínsko, podílí se na komunitním plánování sociálních služeb ve městech Hlučín a Kravaře, je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Potravinové banky Ostrava.

Důležitými podporovateli Charity Hlučín jsou Moravskoslezský kraj, město Hlučín, obec Ludgeřovice a další města a obce Hlučínska. Mezi partnery Charity Hlučín patří významné společnosti nejen z Hlučínska. Její činnost podporuje i řada soukromých osob.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio