Tříkrálová sbírka

O Tříkrálové sbírce

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a na Hlučínsku Charita Hlučín. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí, kteří se rozhodnou nezištně pomoci dobré věci. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se může stále rozvíjet.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Z každého daru pomůže 65 % přímo na Hlučínsku a 15 % využije na své projekty Diecézní Charita Ostravsko-opavská. Celkem 80 % sbírky tedy zůstává na severní Moravě. Potřebným v zahraničí pomůže 10 % daru, 5 % směřuje na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Pro koledníky na Hlučínsku pořádáme po skončení sbírky společné setkání. Jde o malé poděkování za jejich velký podíl na úspěchu sbírky.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio