Rada Charity Hlučín

Rada Charity Hlučín je poradním orgánem ředitele a její členové jsou jmenováni ředitelem Diecézní Charity ostravsko-opavské na období dvou let. Úloha rady je poradní, zejména v oblasti vedení a rozvoje organizace. 

 

Složení Rady Charity Hlučín: 

Mgr. Ing. Petr Křížák, MBA, LL.M., předseda rady

Mgr. Lukáš Hrubý

P. ThLic. Petr Rak

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio