Sbírka potravin

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti a se sociálními partnery, mezi něž patří Charita Česká republika.

Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. 

Koordinaci Sbírky potravin má od roku 2017 v Hlučíně na starost Charita Hlučín, která při tomto projektu úzce spolupracuje s Apoštolskou církví Hlučín. Rodinné centrum Apoštolské církve v Hlučíně distribuuje výtěžek sbírky lidem z Hlučínska, kteří se ocitnou v nouzi. 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio