Domov pro seniory

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ!!!

Pravidla pro návštěvy platná od 5.12.2020 zde

 

V Charitním Domově sv. Mikuláše vytváříme seniorům prostředí blížící se co nejvíce skutečnému domovu. Jsou zde obklopeni laskavou péčí, která zajišťuje jejich potřeby. Zároveň mohou žít svobodně a aktivně, v úzkém kontaktu s rodinou a svými vrstevníky.

Charitní Domov sv. Mikuláše zajišťuje:

 • ubytování a stravování klientů
 • ošetřovatelskou a hygienickou péči
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • kulturní a společenské činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou
 • duchovní služby včetně pravidelných mší svatých
 • přístup k lékařským a veřejným službám
 • individuální přístup ke klientům

O službě

Provoz Charitního Domova sv. Mikuláše je veřejným závazkem a o pobyt v něm se může svobodně ucházet každý občan splňující podmínku věku 60 let. Služba je poskytována na žádost klienta, příp. jeho opatrovníka. Služba je hrazena klientem dle platného ceníku.

Klienti

Cílovou skupinou jsou senioři od 60ti let, kteří potřebují podporu a pomoc, a to z důvodu ztráty soběstačnosti, věku, osamělosti, zdravotního postižení či pobytu v sociálně znevýhodňujícím prostředí.

Cíle služby

 • Zachovat či zvyšovat stávající soběstačnost klientů
 • Rozvíjet uspokojování individuálních potřeb klientů

Zásady služby

 • Sociální služby jsou vždy poskytovány v zájmů klientů a je postupováno podle písemně definovaných Standardů kvality sociálních služeb.
 • Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí.
 • Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité, a které služby chtějí využívat.
 • Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Personál pracuje na principu individuálního plánování služby s klientem a individuálním přístupem se snaží podporovat rozvoj soběstačnosti a pozitivní myšlení klientů.
 • Klienti se mohou zapojit do místní komunity a využívat aktivity podle svých zájmů a schopností. Mají také možnost se zapojit do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.
 • Domov je zařízením Římskokatolické církve. Klienti jsou přijímání bez rozdílu vyznání.
 • Klienti a také pracovní kolektiv vítají a jsou vděčni za zájem rodin a blízkých osob klientů a velmi si cení spolupráce a pomoci při péči o jejich příbuzné.

Kontakt:

Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního Domova sv. Mikuláše
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 020 550, mob.: 603 501 993
e-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz

Charitní Domov sv. Mikuláše podporují:

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017. Oprava výtahu a vstupu do domova byla v roce 2017 podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

 

 

DSVM_pravidla pro návštěvy_prosinec.pdf Pravidla pro návštěvy platná od 5.12.2020 465 kB
Ceník 01.10.2020.pdf Ceník 542 kB
Podrobný ceník .pdf Podrobný ceník 378 kB
dost .pdf Žádost 263 kB
Vyjádření lékaře.pdf Vyjádření lékaře 231 kB
Seznam_osobnich_veci_pri_ubytovani_noveho_klienta_v_DSVM.pdf Seznam osobních věcí 81 kB
Popis realizace poskytování sociální služby.pdf Popis realizace poskytování soc. služby 509 kB
DSVM_Informace o zpracování osobních údajů.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 554 kB
Informace pro osoby blízké.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 485 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio