Domov pro seniory

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ!!!

Pravidla pro návštěvy zde

 

V Charitní domově sv. Mikuláše poskytujeme sociální služby seniorům, kteří jsou odkázání na pravidelnou pomoc, podporu a péči jiné osoby a kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Klademe důraz na jejich individuální potřeby, společenskou aktivizaci a podporu samostatnosti a soběstačnosti.

 

Naše služba spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Dále v zajištění ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou. Zajišťujeme přístup k lékařským a veřejným službách v obci a kraji. Nezbytnou součástí života klientů je možnost využívat také služby duchovního.

 

Klienti

Senioři od 65 let věku, kteří potřebují z důvodu věku a zdravotního stavu pravidelnou pomoc, podporu a péči jiné osoby a tato jim nemůže být zajištěna v přirozeném prostředí.

 

Cíle služby

Zachovat či zvyšovat soběstačnost klientů.

Udržovat či obnovovat kontakt a spolupráci s rodinnými příslušníky klientů a blízkými osobami.

Vytvářet klientům podmínky pro aktivní využívání volného času.

Zprostředkovávat kontakt klientů se společenským prostředím.

Poskytovat službu kvalifikovaným personálem.

 

Zásady poskytování sociální služby

Podpora samostatnosti a soběstačnosti – klienti jsou motivování k tomu, aby aktivity, kterou mohou, vykonávali sami

Podpora uživatelů při zapojení do aktivit podle jejich zájmů a schopností

Podpora kontaktů se společenských prostředím

Respektování volby – klient má možnost volby, kterou respektujeme

Individuální přístup – poskytujeme služby klientům s ohledem na jejich rozdílné potřeby

Duchovní podpora – klientům je nabízena duchovní služba dle jejich přání

 

Kontakt:

Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního Domova sv. Mikuláše
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 020 550, mob.: 603 501 993
e-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz

Charitní Domov sv. Mikuláše podporují:

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017. Oprava výtahu a vstupu do domova byla v roce 2017 podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

 

 

DSVM_pravidla pro návštěvy_od 10.06.2021.pdf Pravidla pro návštěvy 468 kB
Ceník 01.10.2020.pdf Ceník 542 kB
Podrobný ceník  .pdf Podrobný ceník 378 kB
dost  .pdf Žádost 263 kB
Vyjádření lékaře.pdf Vyjádření lékaře 231 kB
Seznam_osobnich_veci_pri_ubytovani_noveho_klienta_v_DSVM.pdf Seznam osobních věcí 81 kB
Popis realizace poskytování sociální služby.pdf Popis realizace poskytování soc. služby 509 kB
DSVM_Informace o zpracování osobních údajů.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 554 kB
Informace pro osoby blízké.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 485 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio