Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je jedním z pilířů charitního díla. I v současné době je nezištná pomoc potřebným bez nároku na odměnu velmi důležitá a cenná.

Pomozte nám jako dobrovolník. Uvítáme odborné dobrovolnictví, např.:

  • právní poradenství,
  • fundraising,
  • finanční poradenství,
  • marketing (grafické práce, copywriting, PR)
  • video a fotodokumentace.

Naši klienti v domově pro seniory vám budou vděčni za tzv. aktivizační činnost. Ocení, když si s nimi přijdete povyprávět, přetete jim jejich oblíbenou knihu nebo si s nimi zahrajete třeba šachy.

S dobrovolníky spolupracujeme i při jednorázových akcích, jako je např. Tříkrálová sbírka nebo Národní potravinová sbírka. Pokud byste chtěli pomoci, vyčkejte na výzvu na těchto stránkách.

Dobrovolnická pomoc probíhá v Charitě Hlučín v souladu se zákonem č. 198/2002 O dobrovolnické službě. S každým dobrovolníkem je uzavřena písemná dohoda a na vyžádání vám vystavíme potvrzení o realizaci dobrovolnické služby. Při dobrovolnické činnosti je nutný minimální věk 15 let. Osoby mladší 18ti let musí mít souhlas zákonného zástupce.

Vaše zapojení do dobrovolnické služby může být důležitou výhodnou při výběrovém řízení do nové práce nebo třeba při přijímacích zkouškách na vysněnou školu. V případě, že se chcete zapojit jako dobrovolník do charitního díla, kontaktujte ředitele Charity Hlučín. Těšíme se na vás.

 

Info pro dobrovolníka.pdf Informace o zpracování os. údajů 554 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio