Granty a dotace

2022 - Bezpečná péče o seniora s morbidní obezitou

Projekt „Bezpečná péče o seniora s morbidní obezitou“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program: Senior

Hlavní cíl projektu: Pořízení speciálního lůžka s laterálním náklonem pro klienty s morbidní obezitou

 

 

2022 - Bezpečnější domov

Projekt „Bezpečnější domov“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového systému pro komunikaci klienta s personálem vč. automatických bezpečnostních prvků 

 

 

2022 - Rekonstrukce koupelny pro asistovanou hygienu

Projekt „Rekonstrukce koupelny pro asistovanou hygienu“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlavní cíl projektu: Oprava koupelny v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

 

 

2022 - Auto pro pečovatelskou službu

Projekt „Auto pro pečovatelskou službu“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Fabia pro službu Charitní pečovatelská služba

 

 

2022 - Odborný tým pro Charitu

Projekt „Odborný tým pro Charitu“ je podpořen Nadací ČEZ v rámci programu Neziskovky

Program: Neziskovky

Hlavní cíl projektu: vytvoření systému vzdělávacích akcí pro klíčové pracovníky Charity Hlučín

 

 

2022 - Nejste v tom sami

Projekt „Nejste v tom sami“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program: Fond podpory organizací pečujících o uprchlíky z Ukrajiny

Hlavní cíl projektu: pomoc uprchlíkům přicházejícím na Hlučínsko z Ukrajiny

 

 

2022 - Pomoc uprchlíkům na Hlučínsku

Projekt „Pomoc uprchíkům na Hlučínsku“ je podpořen Nadací ČEZ v rámci programu Krizová pomoc

Program: Krizová pomoc

Hlavní cíl projektu: pomoc uprchlíkům přicházejícím na Hlučínsko z Ukrajiny

 

 

2021 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

 

2021 - Zlepšení dostupnosti péče o umírající

Projekt „Zlepšení dostupnosti péče o umírající“ je realizován za finanční podpory skupiny MONETA 

Program: Program podpory potřebných

Hlavní cíl projektu: Pořízení auta pro Charitní ošetřovatelskou službu 

 

 

2021 - Kvalitní vybavení pro péči o umírající

Projekt „Kvalitní vybavení pro péči o umírající“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program: Paliativní péče

Hlavní cíl projektu: Pořízení kvalitního zdravotnického vybavení pro domácí péči (koncentrátory kyslíku, infuzní stojany, glukometry, odsávačky, tlakoměry)

 

 

2021 - Auto pro pečovatelskou službu

Projekt „Auto pro pečovatelskou službu“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Fabia Combi pro službu Charitní pečovatelská služba 

 

 

2021 - Auto pro Osobní asistenci

Projekt „Auto pro Osobní asistenci“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Fabia pro službu Osobní asistence

 

 

2021 - Oprava střechy domova pro seniory

Projekt „Oprava střechy domova pro seniory“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Hlavní cíl projektu: Oprava míst v havariním stavu (výměny částí krytiny a oplechování)  

 

 

2021 - Vybavení multifunkční místnosti pro seniory ve středisku Charitní domov sv. Mikuláše

Projekt  je podpořen Nadací Krása pomoci 

Hlavní cíl projektu: obnova společenské místnosti pro klienty domova pro seniory v Ludgeřovicích

 

 

2021 - Zahrádka pro seniory - Charitní domov sv. Mikuláše

Projekt „Zahrádka pro seniory“ je podpořen Nadačním fondem Tesco v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme

Program: Vy rozhodujete, my pomáháme 

Hlavní cíl projektu: vybudování vyvýšené mobilní zahrádky pro klienty domova pro seniory v Ludgeřovicích

 

 

2021 - Kvalitní stravování pro seniory - Charitní domov sv. Mikuláše

Projekt „Kvalitní stravování pro seniory“ je podpořen Nadací ČEZ v rámci programu Neziskovky

Program: Neziskovky

Hlavní cíl projektu: zkvalitnění stravování klientů v domově pro seniory

 

 

2021 - Ochranné pomůcky a testy pro pomáhající

Projekt „Ochranné pomůcky a testy pro pomáhající“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program: Fond pomoci potřebným

Hlavní cíl projektu: Nákup antigenních testů a respirátorů pro pracovníky Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 

 

 

2020 - 2022 Metodickou podporou ke kvalitě 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita Hlučín je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě Hlučín

metodické konzultace - sociálně terapeutická dílna (5958182)
pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - domov pro seniory (5876950), sociálně terapeutická dílna (5958182), pečovatelská služba (8997579), osobní asistence (9064308)
Podpora pečujících - příprava a organizace setkání pro pečující osoby. Pracovníci Charity Hlučín provedou informační kampaň o konání akce, organizačně zajistí její přípravu, lektory jednotlivých setkání a odborná témata. Cílem bude také pomoci k vytvoření svépomocné skupiny pečujících.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

2020 - Auto pro pečovatelskou službu

Projekt „Auto pro pečovatelskou službu“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Fabia pro službu Charitní pečovatelská služba 

 

 

2020 - Auto pro Osobní asistenci

Projekt „Auto pro Osobní asistenci“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Fabia pro službu Osobní asistence

 

 

2020 - Vytváříme domov - obnova pokojů v domově pro seniory

Projekt „Vytváříme domov - obnova pokoůj v domově pro seniory“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Hlavní cíl projektu: Obnova šesti pokojů v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, vč. pořízení tří elektricky polohovatelných postelí 

 

 

2020 - Pomoc osamělým seniorům v době nouze

Projekt „Pomoc osamělým seniorům v době nouze“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program: Fond podpory seniorů

Hlavní cíl projektu: Nákup pohonných hmot do aut služeb, které v době nouze pečovaly o klienty v jejich domovech

 

 

2020 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

 

2020 - Zvýšení dostupnosti péče o nemocné a umírající na Hlučínsku

Projekt „Zvýšení dostupnosti péče o nemocné a umírající na Hlučínsku“ je podpořen společností Škoda Auto v rámci "Programu MOBILITA" 

Program: Program MOBILITA

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda OCTAVIA COMBI pro Charitní ošetřovatelskou službu. Vozidlo bylo poskytnuto jako dar. 

 

 

2020 - Podpora Charitního domova sv. Mikuláše

Projekt „Podpora Charitního domova sv. Mikuláše“ je podpořen Nadací ČEZ v rámci programu Krizová pomoc 2020

Program: Krizová pomoc 2020

Hlavní cíl projektu: zmírnění dopadů krizové situace spojené s pandemií onemocnění COVID-19 v Charitním domově pro seniory sv. Mikuláše

 

 

2019 - Oprava kotelny v domově pro seniory 

Projekt „Oprava kotelny v domově pro seniory“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlavní cíl projektu: Provedení generální opravy kotelny pro domov pro seniory a sociálně terapeutickou dílnu vč. výměny zdrojů tepla a teplé vody. 

 

 

2019 - Poznávej a uč se 

Projekt „Poznávej a uč se“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlavní cíl projektu: Rozšíření terapeutických aktivit pro klienty Sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích s využitím audiovizuální techniky.

 

 

2019 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

 

2018 - Auto pro Osobní asistenci

Projekt je „S automobily k lepší péči“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002243

Doba realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Výzva: 06_16_39 - Rozvoj sociálních služeb
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence a pečovatelské služby poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské, a to Charitou Český Těšín, Charitou Hlučín a Charitou Studénka na území Moravskoslezského kraje, pořízením 7 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb.

 

 

2018 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

 

2018 - Účastním se, tedy jsem 

Projekt „Účastním se, tedy jsem“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlavní cíl projektu: Pořízení vybavení zajišťujícího mobilitu klientů v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Konkrétně dvou vozíků a čtyř kardiackých křesel. 

 

 

2018 - Autem ke zvýšení kvality Osobní asistence  

Projekt „Autem ke zvýšení kvality Osobní asistence“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Citigo pro potřeby terénní sociální služby Osobní asistence

 

 

2018 - Zkvalitnění života seniorů s pomocí bazální stimulace

Projekt „Zkvalitnění života seniorů s pomocí bazální stimulace“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Hlavní cíl projektu: Zajištění profesionálního třídenního kurzu bazální stimulace pro všechny pracovníky přímé péče v Charitním domově sv. Mikuláše. V domově pro seniory dochází dlouhodobě k nárůstu počtu klientů, jejichž situace vyžaduje vyšší míru individuální podpory ze strany pracovníků přímé péče (komunikace, mobilita). V rámci zvýšení kvality služeb jsme zahájili systémové využívání techniky bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.

 

 

2017 - Bezpečně a bez bariér

Projekt „Bezpečně a bez bariér“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Hlavní cíl projektu: Provedení nutné opravy výtahu v Charitním domově sv. Mikuláše a opravy posuvných dveří hlavního vstupu do domova.   

 

 

2017 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio