Osobní asistence

Osobní asistence je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním osobní asistence je poskytnout podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence = soubor konkrétních činností a morální podpora klientům.

Poskytované činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O službě

Osobní asistence je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována asistentkou v domácnosti klienta a v jeho přirozeném prostředí. Služba je hrazena klientem dle platného ceníku.

Klienti

Službu poskytujeme lidem bez omezení věkové hranice, kteří se snaží zůstat v domácím prostředí i přes svůj handicap, se kterým ne zcela zvládají každodenní úkony.

Cíle služby

 • umožnit klientovi služby žít v jeho domácím prostředí
 • podpořit klienta při rozvíjení nebo zachování soběstačnosti a samostatnosti
 • podpořit klienta v podílení se na společenském životě, v realizaci jeho zájmů a potřeb
 • umožnit zvládnout běžné každodenní činnosti a dovednosti v rozsahu možností klienta
 • podpořit rodinné příslušníky v jejich péči o své blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině a tak předejít sociálnímu vyloučení

Zásady služby

 • Individuálnost – individuální přístup ke klientovi
 • Profesionalita – pracovníci jsou proškolováni a jejich přístup je profesionální
 • Pružnost – snažíme se reagovat na aktuální potřeby klienta
 • Nestrannost – rovný přístup ke všem klientům
 • Integrace – podporujeme klienta v setrvání v přirozeném prostředí
 • Respektování klienta – respektujeme klientovo rozhodování a svobodnou vůli
 • Spolupráce – vzájemná spolupráce a komunikace

Kontakt:

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.
vedoucí asistenční služby
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 605 221 188
e-mail: vedouci.oa@charitahlucin.cz

 

Osobní asistenci podporují:

Provoz Osobní asistence Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

 

OA_náhled.pdf Informační leták 212 kB
Ceník OA 1.4.2022.pdf Ceník 268 kB
Ceník OA - duben 2023.pdf Ceník od 1.6.2023 576 kB
dost OA.pdf Žádost 161 kB
Vzor-SMLOUVA1.pdf Vzorová smlouva 309 kB
Vnitřní-pravidla-příloha-č.1-osobní-asistence.pdf Vnitřní pravidla osobní asistence 488 kB
Info pro ZÁJEMCE_OA.pdf Informace o zpracování OÚ pro zájemce o službu 547 kB
Info pro klienty OA.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 735 kB
GDPR osoba blízká.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 759 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio