Poslání a kvalita

Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny služby poskytujeme s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti.

V Charitě Hlučín jsme přesvědčeni, že přístup ke každému člověku jako k individualitě, která má svou nezpochybnitelnou důstojnost, má být v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví a v dalších pomáhajících profesích, samozřejmostí. Odmítáme, že se jedná o frázi či zažité klišé. Odbornost ani zdaleka nestačí. Jen tehdy, je-li v našem jednání přítomna i lidskost, porozumění a respekt ke druhému, můžeme hovořit o kvalitní službě.

Sdělte svůj názor

Pokud jste se při kontaktu s některou z našich služeb či některým z našich zaměstnanců setkali s něčím, o čem se s námi chcete podělit, můžete nám to sdělit prostřednictvím WEBOVÉHO FORMULÁŘE níže. Přístup k výsledkům má pouze ředitel organizace, aby na ně mohl patřičně reagovat.

Využít můžete i SCHRÁNKU DŮVĚRY, která je umístěna u vchodu do našeho sídla na adrese U Bašty 275/3 v Hlučíně a je vybírána vždy 1x týdně ředitelem v doprovodu další osoby. Do schránky lze vhodit jakékoliv vzkazy. Nebude-li podnět anonymní, bude prošetřen a bude na něj do 30 dní odpovězeno. Bude-li podnět anonymní, bude rovněž do 30 dní prošetřen.

Rádi samozřejmě uvítáme i vaše názory předané některou z dalších cest. Každá ze služeb má stanoven svůj způsob podávání podnětů dle standardů kvality. Je-li pro to závažný důvod, nebo klient nemá jinou příležitost, může se samozřejmě obrátit přímo na ředitele Charity Hlučín. Všechny dostupné kontakty jsou uvedeny v sekci Kontakty.

 

Vaše jméno
Email *
Telefon
 
Váš námět
 
Antispam  Napište aktuální rok ve tvaru RRRR

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio