Napsali o nás

Katolický týdeník - požehnání STD Paprsek

Opavský a Hlučínský Deník - otevření STD Paprsek

Region Opavsko - výsledky Tříkrálové sbírky

Ludgeřovický Zpravodaj - nová lůžka v domově pro seniory

OKNO - Sociálně terapeutická dílna Paprsek

Region Opavsko - Sociálně terapeutická dílna Paprsek

novinky.cz - dar od prezidenta ČR Petra Pavla

Region Opavsko - auta pro terénní služby

Region Opavsko - sociálně terapeutická dílna

Besedník - sociálně terapeutická dílna Kravaře

Besedník - komunitní plánování sociálních služeb

Dolnobenešovský Zpravodaj - Tříkrálová sbírka

OKNO - Tříkrálová sbírka

Ludgeřovický Zpravodaj - oprava koupelny

Ludgeřovický Zpravodaj - nový komunikační systém

Ludgeřovický Zpravodaj - návštěva v klubu seniorů

Hlučínské noviny - poděkování

Ludgeřovický Zpravodaj - dar od Základní školy

Bolatický Zpravodaj - uprchlíci z Ukrajiny

Region Opavsko - rozhovor

Česká televize - očkování

Hlučínské noviny - spolupráce s městem Hlučín

Ludgeřovický Zpravodaj - dar od Základní školy

Ludgeřovický Zpravodaj - Adventní pozdrav klientům

Opavský a Hlučínský Deník - úhrady za služby

Zpravodaj obce Vřesina - ocenění paní Zajaczové biskupy

Opavský a Hlučínský Deník - canisterapie

Opavský a Hlučínský Deník - 30 let Charity Hlučín

Hlučínské noviny - 30 let Charity Hlučín

Ludgeřovický Zpravodaj - lepší stravování s Nadací ČEZ

Ludgeřovický Zpravodaj - zahrádka pro seniory díky Nadačnímu fondu Tesco

Hlučínské noviny - příběhy právní poradny

Hlučínské noviny - příběh klienta Osobní asistence

idnes.cz - Tříkrálová sbírka

Besedník - povodně

Hlučínské noviny - poděkování

Ludgeřovický Zpravodaj - Ježíškova vnoučata

Ludgeřovický Zpravodaj - nové pokoje

Hlučínské noviny - žehnání aut

Zpravodaj obce Píšť - splněný sen charitního klienta

Opavský a Hlučínský Deník - Tříkrálová sbírka 2021

Bolatický zpravodaj - poděkování COVID

Ludgeřovický zpravodaj - poděkování

TV Hlučínsko - Bolatice: poděkování koledníkům

TV Hlučínsko - Den pečujících

Ludgeřovický Zpravodaj - oprava kotelny

Hlučínské noviny - ekopytlíky

Český rozhlas Ostrava - Den pečujících

Ludgeřovický Zpravodaj - oprava vodovodních rozvodů

Hlučínské noviny - právní poradna a Tříkrálová sbírka

Opavský a Hlučínský Deník - Tříkrálová sbírka

Opavský a Hlučínský Deník - právní poradna

Hlučínské noviny - Národní potravinová sbírka

Deník - koledníci

www.doo.cz - auta z projektu EU

Hlučínské noviny - dobrovolnická pomoc

Ludgeřovický Zpravodaj - kurz bazální stimulace

Hlučínské noviny - Tříkrálová sbírka

Kozmický občasník - terénní služby

MF DNES - Tříkrálová sbírka

Šilheřovický Zpravodaj - poděkování

Deník - Tříkrálová sbírka

Deník - rozhovor

TV Hlučínsko - 10 let dílny

TV Polar - 10 let dílny

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio