idnes.cz - Tříkrálová sbírka

Místo do kasiček mohou lidé v kraji přispět do Tříkrálové sbírky online

Koledování tříkrálových skupinek se v Moravskoslezském kraji stalo tradicí, i tu ale mění pandemie koronaviru. Sbírka, jejíž výtěžek míří na sociální služby přímo v místě, kde lidé přispívají, je jen online. Její výsledek je pro charity otázkou. Na výtěžku závisí rozvoj a často i provoz jejich služeb.

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné obdarování, pro uvědomění si, že každý člověk i v nepříznivé situaci zůstává člověkem a zaslouží si uchování lidské důstojnosti. Není možné osobní setkávání skupinek Tří králů s lidmi a předání novoročního požehnání a darů. Věřím, že i přesto nám zachovají lidé přízeň,“ uvedl Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Lidé mohou přispět online formou, ať už do virtuální pokladničky na webu, či bankovním převodem, a také dárcovskou SMS. Ale i do reálných pokladniček – v Ostravě jsou na sekretariátu Charity Ostrava ve Vítkovicích a Charity sv. Alexandra v Kunčičkách, Charitě Opava lidé přispějí v opavských prodejnách s potravinami a lékárnách nebo v obchodech v okolních obcích. 

Bohumínská, hlučínská či hrabyňská charita je umístily v kostelích a na dalších veřejných místech, vstříc vyšly farní i obecní úřady. „Sbírka je ale hodně o osobním kontaktu a tento rozměr bude letos chybět. Zásadní je proto pro nás pokladnička na poště, kterou provozujeme jako Poštu Partner a zaměstnáváme lidi se sníženou schopností pracovního uplatnění. Lidé tam přicházejí, ptají se, zjišťují, na co přispívají,“ popsal ředitel hrabyňské charity František Horsák. 

Výtěžek by rád použil na obnovu dílny, která charitě loni vyhořela, na provozní záležitosti či komunitní centrum v Hrabyni. „Sbírka každoročně kryje náklady, které nejsme schopní jinak získat. Dokrývala nám i mzdy či energie, když jsme nedostali dotace, je to velká pomoc. Je velkou neznámou, jak se online verze chytne,“ konstatoval.

Otazníkem je i pro ostatní charity. Ta opavská vybrané peníze rozdělí mezi pomoc seniorům a nemocným, o něž se stará v jejich domácím prostředí prostřednictvím terénních služeb, a zaplatí jimi zdravotnický a ochranný materiál a auto na CNG. Část půjde i na spoluúčast dlouho plánované přestavby sociálně terapeutické dílny Radost pro lidi s mentálním postižením a chronickou duševní nemocí. „Pokud by byl výtěžek výrazně nižší, peníze chybět budou,“ uvedla Marie Hanušová z Charity Opava.

Ostravská charita sbírkou financuje provoz mobilního hospice a šatníku. Peníze by využila i na obnovu kuchyně v domově pro seniory sv. Václava či zkvalitnění zázemí hospice sv. Lukáše. „S případným poklesem výtěžku budeme muset některé věci odsunout nebo hledat dotační prostředky či firemní donátory,“ řekl mluvčí Dalibor Kraut.

Podle ředitele Charity Hlučín Pavla Sobola je sbírka zásadní. „Případný výraznější pokles je nenahraditelný, některé služby či projekty zasáhne. Jde například o půjčovnu kompenzačních pomůcek, pro niž plánujeme nakoupit elektricky polohovatelné postele. Rodinám pečujícím o své blízké na Hlučínsku chybí. Zvážit bychom museli i opravy domova pro seniory či nákup vybavení pro terénní služby,“ uvedl.

Autor: Žaneta Motlová

idnes.cz - 8.1.2021

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio