Sociálně terapeutická dílna

V Sociálně terapeutické dílně poskytujeme podporu a pomoc lidem, kteří nenašli z důvodu svého handicapu uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Pomáháme klientům naplňovat jejich právo žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život ve společnosti.

V Sociálně terapeutické dílně:

 • podporujeme samostatnost, osobnostní rozvoj a komunikaci klientů podle jejich individuálních potřeb,
 • pracujeme a kreativně tvoříme s keramikou, textilem, perličkami a papírem,
 • pořádáme sociálně terapeutické dny a různé kulturní akce,
 • pomáháme s návcikem základních dovedností. 

O službě

Provoz Sociálně terapeutické dílny je veřejným závazkem. Služba je poskytována zdarma. Hradí se pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných služeb. Dílna je umístěna v prostorách Charitního domova svatého Mikuláše v Ludgeřovicích. Okamžitá kapacita dílny je 12 osob a je v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Klienti

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 – 64 let, které z důvodu svého postižení nenašli uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jsou to lidé s mentálním i  tělesným  postižením,  s  duševním  onemocněním,  lidé  po  úraze,  kteří  jsou  připoutáni na invalidní vozík a také ti, kteří jsou v důsledku svého postižení ohroženi sociálním vyloučením. Služba je poskytována i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostali do těžké psychické, či životní situace. Tím jsou ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím.

Cíle služby 

 • V  co  největší  míře  rozvíjet  a  udržovat sociální a pracovní návyky klientů,  které  napomáhají  komplexnímu osobnímu růstu každého klienta
 • Poskytováním  dlouhodobé  podpory pomáhat klientům v navazování, udržování a rozvíjení kontaktů s přirozeným sociálním prostředím a eliminovat tak hrozící sociální vyloučení
 • Podporovat  klienty  v  rozvoji  jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na pracovní, sociální a komunikační dovednosti
 • Posilovat zdravé sebevědomí klientů, osobní rozvoj formou aktuálních individuálních plánů

Zásady služby  

 • Při  poskytování  služeb  dbáme na  všechna  práva  klientů,  která  vychází ze zákona o sociálních službách a dalších platných norem a nařízení.
 • Služba je poskytována na základě zájmu klienta a jeho určení, čeho chce za  pomoci  služby dosáhnout  a  co chce změnit ve svém životě.
 • Vždy respektujeme důstojnost a jedinečnost každé osoby.
 • Základním  principem  poskytované služby  je  individuální  podpora  a  přístup ke každému klientovi.
 • V  zájmu  klientů  pracovníci  sociálně terapeutické  dílny  komunikují  s  dalšími institucemi, organizacemi, rodinnými příslušníky atd.

Kontakt:

Mgr. Tereza Kupková
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 053 929, mob.: 603 502 618
e-mail: tereza.kupkova@charitahlucin.cz

Sociálně terapeutickou dílnu podporují:

Provoz sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017.

 

 

DOTAZNÍK STD-žadatel 2019.pdf Dotazník 876 kB
dost 2019.pdf Žádost 334 kB
Etický-kodex.pdf Etický kodex 378 kB
Info pro uživatele_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - klient 556 kB
Info pro opatrovníka_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - opatrovník 554 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB
Jak si můžu stěžovat na STD.pdf Jak si mohu stěžovat 274 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio