Zveme vás na Den pečujících - 24. 10. v Hlučíně

Podívejte se na podrobný program

Zveme vás na první Den pečujících, který se uskuteční 24. října 2019 v Kulturním domě v Hlučíně od 15 do 18 hod. Akce je určena všem, koho zajímá domácí péče nebo ji aktivně poskytuje. Těšit se můžete na zajímavé přednášky, ukázky, workhospy, apod. K dispozici bude občerstvení. Vstup na akci je zdarma. 

Program přednášek

15:00 - 15:20 Ukázka správného polohování a mobility - Andrea Strachotová DiS., vedoucí Pečovatelské služby, Charita Hlučín
15:20 - 15:40 Jak poznat cévní mozkovou příhodu, infarkt - MUDr. Karla Nováková, Happy Doctor s.r.o.
15:40 - 16:10 Jak pomáhá pečujícím stát - Ing. Lenka Petermannová, vedoucí odboru sociálních věcí, Město Hlučín
16:10 - 16:40 Praktické rady pro pečující osoby - Renata Vicianová, Abena
16:40 - 17:05 Ukázka správného polohování a mobility - Andrea Strachotová DiS., vedoucí Pečovatelské služby, Charita Hlučín
17:05 - 17:25 Jak poskytnout první pomoc - MUDr. Karla Nováková, Happy Doctor s.r.o.
17:25 - 18:00 Jak pomáhá pečujícím stát - Ing. Lenka Petermannová, vedoucí odboru sociálních věcí, Město Hlučín

  
Služby a prezentace po celou dobu akce: 15:00 - 18:00 hod. 

Právní poradna - Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M.
Příspěvek na péči - Úřad práce
Podzimní dílna pro seniory (aktivizace)
Měření tlaku, glykemie
Prodej výrobků klientů sociálně terapeutické dílny
Ukázka kompenzačních pomůcek
Charitní pečovatelská služba
Osobní asistence
Charitní domov sv. Mikuláše
Abena

Drobné občerstvení zdarma 


Akci pořádá Charita Hlučín ve spolupráci s městem Hlučín. 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio