Zveme na mši svatou za klienty a pracovníky naší Charity

Hlučín, středa 25. května v 17:00

 

Prezident Diecézní Charity ostravsko-opavské Dr. Jan Larisch a hlučínský farář o. Petr Rak budou ve středu 25. května od 17:00 hod. sloužit mši svatou za klienty, pracovníky  a dobrovolníky Charity Hlučín. Přijďte společně s námi do kostela sv. Jana Křtitele poděkovat za požehnaných 31 let charitní služby na Hlučínsku. 

Po mši svaté vás srdečně zveme do Červeného kostela v Hlučíně (u autobusového nádraží), kde proběhne setkání s ukrajinským knězem Volodymyrem Prodancem. Díky jeho autentické výpovědí zjistíte, jaká je aktuálně situace na Ukrajině a jak probíhá humanitární pomoc v této válkou zasažené zemi. Těšíme se na vás. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio