Zkvalitníme paliativní péči v domově pro seniory

Pomůže Výbor dobré vůle a Tříkrálová sbírka

 

Získali jsme grant od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové z programu Paliativní péče na projekt Integrace geriatrické paliativní péče v pobytové službě.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu paliativní péče o seniory v domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Díky jeho realizaci budeme lépe rozumět potřebám našich klientů a zároveň budeme efektivně a profesionálně poskytovat ošetřovatelskou péči v závěru jejich života. Paliativní péči vnímáme jako jeden z důležitých ukazatelů kvality celkové péče v našem domově sv. Mikuláše.

Součástí projektu na zlepšení paliativní péče je také pořízení nového vybavení – infuzní pumpy a infuzního křesla. Pracovníci přímé péče se v rámci projektu zúčastní kurzu „Paliativní přístup“, který zlepší jejich odbornost a dovednosti.

Celý projekt byl podpořen z grantového programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (částka 35 000 Kč) a z prostředků Tříkrálové sbírky (60 000 Kč).

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio