Získali jsme finanční podporu z Nadace ČEZ na Osobní asistenci

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu

 

V grantovém řízení Neziskovky, které vyhlašuje Nadace ČEZ, jsme získali 80 000 Kč na vzdělání našich pracovníků služby Osobní asistence.

Osm našich pracovníků služby Osobní asistence se zdokonalí v poskytování této služby na míru klientům. Součástí vzdělávacího programu jsou dva semináře včetně navazujících konzultací s lektorem. Pracovníci z Charity Hlučín se naučí nové techniky, způsoby práce a budou je umět použít u klientů. 

Hlavním smyslem služby Osobní asistence je správně a dobře zvolená péče, která umožní klientovi zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Tato služba jim umožňuje zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, osobní hygienu, chod domácnosti nebo obstarávání osobních záležitostí.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio