Zářijový sběr šatstva

Ve čtvrtek 13. září se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 30 velkých igelitových pytlů, 19 malých igelitových pytlů, 15 igelitových tašek, 5 krabic šatstva, 3 krabice obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio