Zákaz návštěv v domově pro seniory

Zákaz platí od 9.10. do odvolání

 

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 8.10.2020 je vyhlášen zákaz návštěv v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Zákaz platí od 9.10.2020 do odvolání. 

Na základě výjimky návštěvy mohou probíhat u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba. 

Děkujeme za pochopení. 

Text usnesení - vyhlášení zákazu

Text usnesení - prodloužení

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio