Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá

Pořídili jsme výživové pumpy pro klienty domova sv. Mikuláše

 

Stravování je jedním z nejdůležitějších kritérií, podle kterého hodnotí klienti domova svou spokojenost. Snažíme se jeho kvalitu neustále zvyšovat, a proto jsme se rozhodli použít část výtěžku z Tříkrálové sbírky na pořízení pěti výživových enterálních pump. Pumpy představují významnou pomoc pro klienty, kteří nemohou přijímat potravu ústy. Díky těmto pumpám mají klienti zajištěn optimální přísun živin a tekutin formou dávkování do žaludku, a to pohodlnou a šetrnou cestou. Celková cena pump činila 119.000 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří v Tříkrálové sbírce přispěli, a pomohli tak klientům Charitního domova sv. Mikuláše.  

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio