Výsledky Tříkrálové sbírky na Hlučínsku

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům

 

Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251 Kč*, což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se stará o nemocné a umírající.

„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nemohla proběhnout. Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji také všem dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji charitního díla,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že Charita poděkuje všem koledníkům v únoru, kdy je tradičně pozve na filmové představení do kina v Bolaticích.

Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít například na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její 20. ročník.

*Jde o předběžné výsledky. Konečné výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na webu www.charitahlucin.cz a ve výroční zprávě Charity Hlučín.   

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio