Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpoří naše terénní služby

Náš projekt "Pomoc osamělým seniorům v době nouze" byl Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vybrán k podpoře. Příspěvek z Fondu podpory seniorů ve výši 40 tis. Kč použijeme na nákup pohonných hmot pro pracovnice terénních sociálních služeb, tedy Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence. Právě pečovatelky a osobní asistentky jsou nablízku lidem, kteří zůstali osamoceni a jsou na jejich pomoci zcela závislí. Za nadační příspěvek moc děkujeme. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio