V Hlučíně proběhne podzimní Sbírka potravin

Koná se v sobotu 11. 11. od 8.00 do 18.00 hodin v prodejně Lidl

 

V Hlučíně sbírku potravin a drogerie koordinuje Charita Hlučín ve spolupráci s Apoštolskou církví Hlučín, která výtěžek sbírky následně využije pro lidi v nouzi.

Sbírka potravin se pořádá ve všech krajích České republiky a je organizována místními potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické a Slezská diakonie a spolupracujícími obchodními řetězci.

Jedna z největších charitativních akcí v České republice má záštitu ministra zemědělství Marka Výborného, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a Evropské federace potravinových bank.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio