V domově sv. Mikuláše byla dokončena náročná oprava potrubí

S opravou výrazně pomohla obec Ludgeřovice

 

Na dvě etapy byla rozdělena generální oprava hlavních vodovodních rozvodů v Charitním domově sv. Mikuláše a Sociálně terapeutické dílně. Celkové náklady se vyšplhaly na takřka 400 tis. Kč. S opravou výrazně pomohla obec Ludgeřovice poskytnutím dotace.

Potrubí bylo v havarijním stavu a jeho opravu již nebylo možné odkládat. Reálně hrozila havárie a přerušení dodávek vody, což by pro provoz domova i dílny znamenalo zásadní komplikaci. V první etapě bylo v roce 2018 vyměněno potrubí pro pitnou a teplou užitkovou vodu v prostorách sociálně terapeutické dílny. Druhá, technologicky mnohem náročnější část oprav, pak probíhala v květnu letošního roku, kdy došlo k rekonstrukci potrubí vedoucího přes vestibul domova.

Provedení oprav by nebylo možné bez pomoci obce Ludgeřovice. „Spolupráce obce s Charitou Hlučín je dlouhodobě výborná a také proto Zastupitelstvo obce bez problémů schválilo neinvestiční dotaci ve výši 50 % nákladů na druhou, náročnější část oprav. Domov, který s Charitou Hlučín společně vlastníme, bude mít zanedlouho 20 let a logicky tak přibývají složitější opravy. Jejich provedení je nutné k tomu, abychom mohli službu provozovat minimálně dalších 20 let,“ řekl starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík.

Oprava vodovodního potrubí není jedinou modernizací, která se v domově realizovala. „V posledním roce jsme rekonstruovali rozbitou terasu, na kterou byl položen kamenný koberec. Byly instalovány sítě proti hmyzu do všech oken, upraveny záhony, vyměněn ohřívač teplé vody, seřízeno či opraveno otevírání všech dřevěných oken. Díky projektu Ježíškova vnoučata mají naši klienti novou zahradní houpačku a televizi v jídelně,“ uvedl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal: „Rád bych poděkoval obci Ludgeřovice za velkou pomoc s opravou potrubí. Bez této podpory by nebylo možné takto náročný projekt realizovat.“

Opravou vodovodních rozvodů modernizace nekončí. V domově aktuálně probíhá náročná výměna zdrojů vytápění za asi 600 tis. Kč, na kterou Charita získala dotační příspěvek z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio