V charitním domově proběhl nástavbový kurz bazální stimulace

Ve dnech 1.10. a 2.10. 2019 proběhl v Charitním domově sv. Mikuláše nástavbový kurz Bazální stimulace v rozsahu 16 hodin, pod vedením MUDr. Zdeňka Novotného.

Proškoleni byli všichni zaměstnanci, kteří se již účastnili základního kurzu v roce 2018, který zahrnoval 24 hodin a získali jsme na něj dotaci z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V druhé části kurzu pracovníci získali nové informace o nástavbových prvcích v konceptu bazální stimulace, biografické anamnéze a diametrální stimulaci. Kurz byl završen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování obdrželi účastníci certifikát, akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio