Tříkrálová sbírka pomáhá zmírnit následky povodní v Kravařích

Občanům pomáhají zejména odvlhčovače

 

Velké škody způsobila mnohým občanům Kravař říjnová povodeň. Zaplavené zahrady a sklepy jim přinesly mnoho starostí. S odstraněním nepříjemných následků pomohla občanům Kravař i Tříkrálová sbírka. Charita Hlučín uvolnila z výtěžku sbírky 100 tis. Kč. Pořízeny byly dezinfekční a úklidové prostředky a dva vysoušeče. Dalších 9 vysoušečů pak zapůjčila Charita Hlučín pro občany Kravař u partnerských Charit v našem regionu.  

„Velice děkujeme za vstřícnost a rychlou pomoc Charitě Hlučín, která nabídla pomocnou ruku při letošních povodních. Velice si vážím všech, kteří nabídli pomoc a aktivně se podíleli na vyřešení této nepříjemné situace. Děkujeme za spolupráci a možnost využití finanční podpory právě z Tříkrálové sbírky,“ uvedla starostka města Kravaře Mgr. Monika Brzesková. 

„Část výtěžku Tříkrálové sbírky máme vždy připravenu na situace podobné té, která nastala v Kravařích. Výhoda je, že peníze lze využít okamžitě bez složité administrativy. Ihned, když bylo zřejmé, jak významné jsou škody, jsme tyto peníze uvolnili a pořídli ve spolupráci s vedením města potřebné vybavení. Přeji občanům, které povodeň zasáhla, aby se s následky vyrovnali co nejdříve,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly pořízeny dezinfekční a úklidové prostředky a také dva poloprofesionální vysoušeče. Jejich užitek bude dlouhodobý. Charita Hlučín je bude mít připraveny pro případ, že by povodně zaútočily znovu. Věřme, že jejich využití nebude dlouho potřeba.

Děkujeme Městu Kravaře, Diecézní Charitě ostravsko-opavské a Charitě sv. Alexandra. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio