Tříkrálová sbírka na Hlučínsku: 4. - 6. ledna 2019

Děkujeme za Vaši štědrost.

První lednový víkend, od 4. do 6. ledna 2019 proběhne již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a podporu. Děkujeme Vám za ni.

Významnou část letošního výtěžku sbírky plánujeme použít, společně s dalšími dotacemi a dary, na rekonstrukci našeho charitního domu v Hlučíně. Zároveň podpoříme služby, díky kterým pomáháme přímo v rodinách a umožňujeme tak lidem zůstat v jejich domovech. Plánujeme i významné opravy vodovodu a kotelny v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků a distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Na Hlučínsku letos vyrazí do ulic přes 300 skupinek a přes 1 000 koledníků. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Všem, kdo se do letošní organizace zapojují, srdečně děkujeme. 

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Bliší informace o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.

Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který bude vysílán v přímém přenosu na programu ČT1 v neděli 6. ledna od 18 hodin. Moderují Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Pavel Callta, Ilona Csáková, Roman Dragoun s kapelou Futurum, skupiny Mirai a Zrní. I během koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomohou: v záchranné síti pro lidi v nouzi na Brněnsku, ve Farní charitě Jindřichův Hradec, kde ke své práci naléhavě potřebují automobil, a také v Zambii, kde má Charita Česká republika svoji největší misi.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio