Tříkrálová sbírka 2020 začíná

Děkujeme za vaši štědrost

 

Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Toto prvenství a dvacáté narozeniny oslavuje sbírka několika novinkami.

Podle organizátorů sbírky bude během tohoto jubilejního dvacátého ročníku koledovat na 24 tisíc skupinek. Většinu tvoří malí koledníčci a jejich dospělý doprovod. Někteří králové přitom sami začínali koledovat v dětských pláštích a dnes už do nich oblékají své vlastní potomky. V průběhu těch dvaceti let zažívali mrazivé počasí, nezájem i odmítání a mnohokrát museli překonat sami sebe. Přesto se na koledu vydali další rok znovu – nad osobním nepohodlím totiž vítězí princip solidarity. A právě ta je hlavním posláním sbírky, která přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, často mezi generacemi. I během krátké chvíle zažijí pocit vzájemnosti a radosti. Nezáleží na výši příspěvků. Každá koruna vhozená do charitní kasičky putuje na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokážou.

Sbírka v novém

Svých dobrovolníků si sbírka váží. A chce jim to dávat najevo. Loni proto změnila grafickou podobu s cílem ukázat lidovou tradici, která je živá i dnes. Tři krále dříve sbírka vyobrazovala jako mudrce bez tváře, od roku 2019 jsou králi děti-koledníci a v tomto trendu pokračujeme. Ve stejném designu letos spouštíme i nové webové stránky. „Naši koledníci už nyní pocházejí z generace, která vyrůstá s mobily a tablety v rukou. Snažíme se s nimi proto komunikovat na nových platformách. Kromě webu moderního střihu spouštíme také profil na Instagramu. A přichystali jsme ještě jedno překvapení. Z lidových tradic, pohádek a příběhů jsme si vypůjčili známé trojice, které naše krále pozdraví a popřejí jim všechno nejlepší k narozeninám. Sledovat je můžete od prosince na našich sociálních sítích,“ vyzývá hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová koledníky i všechny příznivce sbírky.

 Miliony pro potřebné

Jsou to ale dárci, kteří v průběhu dvaceti let celostátního konání sbírky přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující těžko uvěřitelnou 1 361 556 918 korun. V prvním ročníku se v celé republice vybralo 31 925 317 korun, v roce 2019 to už bylo 122 301 612 korun. „Pokud nám dárci zachovají přízeň a dosáhneme podobného výtěžku jako v minulém ročníku, budeme moci říct, že jsme během dvaceti let vybrali pro lidi v nouzi téměř jeden a půl miliardy korun. Ta obrovská solidarita a ochota pomáhat nás rok co rok nepřestává udivovat a jsme za ni neustále vděční,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy plán, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně předem. Pravidelně díky tříkrálovým přispěvatelům Charita obměňuje například vozy pro pečovatelky a ošetřovatelky, které za klienty najedou ročně v terénu statisíce kilometrů. 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio