Světový den chudých - 18. listopadu

Chudoba neznamená jen nedostatek, ale také vyloučení ze „spořádané“ společnosti, opuštěnost, osamění. Světový den chudých (18. 11.) je pro nás příležitostí slyšet „volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.

Základní myšlenkou Světového dne chudých je papežova výzva k solidárnímu společenství. Papež v poselství vyzývá biskupy, kněze a laické věřící „aby také letos a v budoucnu byl tento den slaven ve znamení radosti ze znovunalezené schopnosti být spolu.“ Kromě společných modliteb by komunita měla sdílet nedělní oběd. „Jde o zkušenost, která nás vrací k prvnímu křesťanskému společenství,“ vybízí papež František.

K papežovu poselství se připojuje také Charita Česká republika. „Naši pracovníci a dobrovolníci se snaží podle této výzvy jednat. Chudým a vyloučeným lidem jsme nablízku, abychom je vyslechli, porozuměli jejich trápení a pomohli nalézt cestu, jak změnit jejich nepříznivý osud,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio