Sociální služby během pandemie obstály

Dle oborové asociace je ČR druhá nejlepší v Evropě


Sociální služby epidemii onemocnění covidu-19, které se v České republice šíří od března loňského roku, zvládly. Zatímco v celkovém počtu úmrtí zaujala Česká republika ve statistikách druhé nejhorší místo v Evropě, v sociálních službách je tomu právě naopak, ty byly po Portugalsku nejlepší. Celkový  počet obětí koronaviru dosáhl v České republice k 6. srpnu 2021 celkem 30 363 osob, z toho v pobytových sociálních službách to bylo 3 418 klientů. V sociálních  službách v České republice zemřelo 17,92 % klientů (i po započtení různých forem bydlení pro seniory, které byly v zahraničí na rozdíl od České republiky  vykazovány a evidovány). V Portugalsku byl tento podíl 14 %. Za Českou republikou skončily např. Dánsko (35 %), (Anglie 39 %), Finsko (42 %), Německo (49  %) a Španělsko (63 %). Díky očkování, které v sociálních službách probíhá od začátku roku 2021, a nepřestávajícímu úsilí zaměstnanců v sociálních službách a  dobrovolníků lze tak konstatovat, že české sociální služby obstály v počtu „zachráněných životů“ v pobytových sociálních službách. Vyplývá to ze zprávy,  kterou zpracovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.


Celkový počet nakažených, tj. těch, u kterých byla nákaza covid-19 potvrzena a prošli od počátku (od října 2020) evidencí Informačního systému infekční nemoci (ISIN), dosáhl celkem 36 560 osob, z toho bylo 22 696 klientů pobytových sociálních služeb a 13 864 zaměstnanců všech sociálních služeb  (údaje k 4. květnu 2021, po tomto termínu byly nárůsty minimální). Nejhorším dnem pro sociální služby pak byl 15. listopad 2020, kdy bylo evidováno 5 102 nakažených klientů a 3 072 nakažených zaměstnanců.


„Pandemie covidu-19 znamenala nejen ve světě, ale i v České republice enormní zátěž pro sociální služby – zaměstnance, klienty, management, ale i rodiny, dobrovolníky, studenty a další. Tím spíše jsem velmi rád, že zatímco v celkových dopadech je Česká republika na 5. místě, v počtu úmrtí ve srovnání s ostatními státy Evropy obsadila 2. místo. Počty úmrtí v sociálních službách ukázaly, že jsme se nejen maximálně snažili naše klienty ochránit, ale že se nám to i podařilo, a druhé nejlepší místo je toho důkazem. Nicméně jde o velmi smutný ukazatel, který se hluboce vryl do myslí a srdcí pečovatelek, pečovatelů, asistentů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších, kterým musíme poděkovat za jejich nasazení a hlavně výdrž.“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.


Zatím nejúčinnějším způsobem, jak se vyrovnat s onemocněním covid-19, je očkování. Dle dostupných informací Ministerstva zdravotnictví bylo k 26. červenci 2021 naočkováno 134 048 klientů pobytových sociálních služeb a zaměstnanců sociálních služeb. Odborným rozpadem tohoto parametru se jedná o 92,3 % naočkovaných seniorů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a 60 až 65 % proočkovaných zaměstnanců.
 

Zdroj: Tisková zpráva Asociace poskytovatelů sociálních služeb (vydáno 30.8.2021)

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio