Sbírka potravin v Hlučíně vynesla 490 kg

Děkujeme všem dárcům

 

V Hlučíně se díky štědrosti dárců podařilo získat 450 kg potravin a 40 kg drogistického zboží. Výtěžek bude využit Rodinným centrem Apoštolské církve Hlučín, která se stará o potřebné z celého Hlučínska. Za vaše dary děkujeme. 

Celostátní výsledky Sbírky potravin

V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin se podařilo vybrat 396 tun potravin z nichž by bylo možné připravit až 800 000 porcí jídla. Lidé také přispěli 44 tunami základních hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 1. prosince mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. Přislíbeny jsou rovněž firemní a komunitní sbírky.

„Za celou dobu konání potravinových sbírek byla tato letošní podzimní nejenom nejnáročnější, ale i nejpotřebnější. Jarní kolo muselo být kvůli koronavirovému stavu zrušeno a zásoby se tak ve skladech potravinových bank dostaly na minimum. Moc děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Kdo nestihl darovat v sobotu, má ještě stále šanci v on-line obchodech iTesco.cz a Rohlik.cza někde i v pokračujících statických a komunitních sbírkách Obrovské poděkování rovněž náleží i všem zaměstnancům jednotlivých obchodů a samozřejmě také dobrovolníkům za jejich ochotu a obětavost. Bez nich by celá akce v žádném případě nešla uskutečnit,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojenPřestože podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, i tak se 1,5 milionu občanů nachází na nebo pod hranicí chudoby. Skrytý hlad znamená ohroženíy tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným. Jejich cesta je tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba.

„Letošní situace se výrazně zkomplikovala vlivem koronavirové epidemie. Ze statistik vyplývá, že výrazně narostl počet lidí, kteří se dostali do obtížné životní situace. Jsem proto opravdu moc rád, že se k myšlence pomoci potřebným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, včetně obou významných sítí drogérií v ČR. Je potřeba připomenout, že vedle účasti v pravidelných sbírkách potravin navíc věnují řetězce potravinovým bankám zboží průběžně po celý rok, například letos to za deset měsíců bylo bezmála 5 000 tun potravin, což znamená až 10 mil. porcí jídla. Dále dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Pomoc je zaměřena zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá celou Českou republiku. Do Sbírky potravin se znovu zapojily i on-line obchody Rohlik.cz a Tesco Online nákupy, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii až do 1. prosince. Preferované jsou především konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny, Tesco a obě významné sítě drogerií – dm drogerie markt a ROSSMANN. Poděkování za významnou pomoc patří i hlavní hygieničce České republiky MUDr. Jarmile Rážové, PhD. při nastavování hygienických pravidel Sbírky.

Přestože podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, i tak se 1,5 milionu občanů nachází na nebo pod hranicí chudoby. Skrytý hlad znamená ohrožení nedostatkem výživově cenných prvků a vitamínů. Je nebezpečný zejména pro ty, kteří nemají dostatek jídla bohatého na zeleninu a maso.

Sbírka potravin se od loňského roku koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Letošní jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Záštitu nad její realizací převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio