Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky po rozpečetění všech pokladniček

Do konce ledna je možné přispívat online

 

Obyvatelé Hlučínska přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky neuvěřitelnou částkou 3 390 281 Kč, což je nejvíce od začátku konání sbírky v obcích a městech Hlučínska.

Děkujeme za vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu. Zároveň z celého srdce děkujeme všem úžasným koledníkům, vedoucím, koordinátorům a také všem farnostem, městům a obcím na Hlučínsku.

Do 31. ledna 2024 je stále možné přispívat:

Online na www.trikralovasbirka.cz
Bezhotovostně na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005
Platbou přes QR kód

Tříkrálovou sbírku, která patří k největším charitativním akcím u nás, pořádá každoročně Charita Česká republika a na Hlučínsku Charita Hlučín. Konečné výsledky Tříkrálové sbírky zveřejníme v průběhu února 2024.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio