Přejeme požehnané Velikonoce

Přejeme požehnané Velikonoce.

A zároveň děkujeme za Vaši podporu a modlitby. Velmi si vážíme Vašich darů, ať už finančních či v podobě ochranných prostředků, a také nabídek pomoci. I díky této podpoře můžeme být stále nablízku těm nejpotřebnějším.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio