Přejeme požehnané Velikonoce

Přejeme všem požehnané Velikonoce naplněné nadějí a radostí. 

Úryvek z dopisu otce biskupa Martina adresovaného nemocným k postní době a velikonočním svátkům v roce 2021: 

"Jistým způsobem bychom Velikonoce mohli nazvat svátky proměny. Připomínají nám proměnu zástupu lidí, který jásavě volá: „Hosana“ a za několik málo dní stejný zástup nenávistně křičí: „Ukřižuj“. Připomínají nám proměnu Petrovu, který si díky svému zapření uvědomil, jak je slabý a jak se musí změnit. Připomínají nám ty okamžiky ve večeřadle, kdy Kristus promění chleba a víno ve své Tělo a Krev. Především nám ale připomínají proměnu bolesti kříže v radost vzkříšení. Tato proměna, kterou prošel Kristus, je vítězstvím Boží lásky nad lidským hříchem a odmítnutím. Je to proměna, která se stále odehrává v životě každého z nás. Také my jsme byli ve křtu proměněni v Boží děti. I v nás má neustále vítězit Boží láska nad naším hříchem a slabostí. Tato vítězná proměna se v nás odehrává právě díky našemu spojení s Kristem. Je dobře, že o toto živé spojení s Kristem stále usilujete, přestože se pro nemoc nebo díky aktuální situaci nemůžete dostat do kostela."

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio