Přejeme požehnané Vánoce

Všem našim klientům, spolupracovníkům a podporovatelům přejeme požehnané vánoční svátky naplněné klidem, pohodou a radostí. 

Připojujeme úryvek z vánočního pozdravu otce biskupa Františka Václava charitním pracovníkům: "Chci vám všem popřát, abyste vy sami, jak v osobním, tak pracovním životě, rozpoznávali v malém betlémském Dítěti - v Ježíši - toho, kterého ohlašovali andělé jako Spasitele světa. To znamená, abyste přijali jistotu existence Někoho, kdo je tu za všech okolností pro člověka - pro každého z nás." 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio