Potřebným jsme a budeme nablízku. Potřebujeme ale vaši pomoc

Nouzový stav související s epidemií koronaviru má vliv i na služby Charity Hlučín. V co největší míře se snažíme být nablízku potřebným, a plnit tak charitní poslání. Naší společnou prioritou je ochrana zdraví nejen našich klientů, ale rovněž našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek. Bohužel nemáme k dispozici respirátory a počet roušek je nedostatečný. Proto chceme vyzvat všechny klienty a jejich rodinné příslušníky, aby byli maximálně ohleduplní a dodržovali pravidla prevence. Zároveň prosíme, abyste nenavštěvovali osobně naše střediska, ale kontaktovali nás jiným způsobem. Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.charitahlucin.cz.

 

Omezení služeb u jednotlivých středisek Charity Hlučín

Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

Od 3.3.2020 platí zákaz návštěv, který byl vyhlášen dle doporučení KHS a Bezpečnostní rady MSK týden před celostátním zákazem. Péče o klienty je zajištěna v obvyklém rozsahu.

 

Sociálně terapeutická dílna v Ludgeřovicích

Provoz dílny je zajištěn. Pozastaven je prodej výrobků veřejnosti.  

 

Charitní ošetřovatelská služba (zdravotnická)

Služba je zajištěna. Nárazově musíme službu odmítat z kapacitních důvodů. Vyzýváme klienty a zájemce o službu, aby nenavštěvovali sídlo služby a poskytnutí služby řešili s našimi pracovníky jiným způsobem. Komunikujeme s klienty i lékaři a snažíme se upravit službu tak, abychom minimalizovali riziko nákazy.

 

Charitní pečovatelská služba a osobní asistence (sociální služby)

Služby jsou zajištěny. Vyzýváme klienty a zájemce o službu, aby nenavštěvovali sídlo služby a poskytnutí služby řešili s našimi pracovníky jiným způsobem. Komunikujeme s klienty o úpravě služby, abychom minimalizovali riziko nákazy.

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Vyzýváme klienty a zájemce o službu, aby nenavštěvovali sídlo služby a poskytnutí služby řešili s našimi pracovníky jiným způsobem.

 

Opatření Charity Hlučín k zajištění maximální dostupnosti služeb

Zajištění roušek a respirátorů

Trpíme akutním nedostatkem těchto ochranných pomůcek. Máme zaslány objednávky u několika dodavatelů. Jsme v úzkém kontaktu s Diecézní Charitou ostravsko-opavskou, která zajišťuje pomůcky pro všechny oblastní Charity. Jsme zavedeni v objednávkovém systému Moravskoslezského kraje. V sociálně terapeutické dílně se snažíme vyrobit vlastní roušky, které by poskytly alespoň základní ochranu našim pracovníkům.

 

Desinfekce

Podařilo se nám předzásobit na přibližně 14 dnů, tedy do konce března. Další objednávky máme zadány u dodavatelů i přes Diecézní Charitu ostravsko-opavskou.

 

Hlídání dětí

Od 16.3. jsme zajistili pro naše zaměstnance možnost hlídání dětí v předškolním věku a pro děti navštěvující první stupeň základní školy.

 

Ostatní opatření

Ve všech službách probíhá pravidelná desinfekce prostor. Desinfekci mají u sebe i pracovníci v terénních službách. Došlo ke zrušení společných porad. Administrativní část práce provádějí terénní pracovníci doma. U zaměstnanců, kde je to možné, byla nařízena práce z domu.

 

Děkujeme vám za pochopení a pomoc. O všech změnách budeme informovat.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio