Pomoc uprchlíkům podpořila Nadace ČEZ a Výbor dobré vůle

Děkujeme za důležitou pomoc

 

Již měsíc trvá na Ukrajině nesmyslná válka, při které umírají tisíce lidí. Další statisíce či miliony jsou na útěku. Stovky z nich našly útočiště také na území Hlučínska, a to díky ochotě a empatii osob, firem, farností, měst a obcí. Naše Charita pomáhá přímo přibližně 40 uprchlíkům na každodenní bázi. Snažíme se zajistit uprchlíkům materiální pomoc, pomáháme se zajištěním zdravotní péče, hledáním práce, vzděláním dětí či při administrativních úkonech. Do 31. března probíhala materiální sbírka, jejíž výtěžek jsme distribuovali potřebným.  

Pro pomoc uprchlíkům na Hlučínsku jsme získali dar z Nadace ČEZ ve výši 50 tis. Kč a stejnou částkou nám na zvládnutí současné situace přispěl i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Oběma nadačním fondům z celého srdce děkujeme. Jde o důležitou pomoc, která lidem prchajícím před válkou konkrétním způsobem pomůže.

Krizový grant Ukrajina Nadace ČEZ pomáhá neziskovým organizacím a obcím postarat se o uprchlíky z Ukrajiny. Příspěvek je určen primárně pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou, tzn. např. ubytovací náklady (provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků – např. vodné, stočné, energie), stravování, či materiální pomoc (potraviny, zajištění základních potřeb, léků, bezprostřední hmotnou pomoc, základní vybavení apod.). 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil mimořádné grantové řízení určené organizacím, které pomáhají lidem přicházejícím do České republiky z Ukrajiny. Pro tento účel vytvořil fond ve výši 1 000 000 Kč, který bude průběžně doplňován z darů jednotlivců a organizací. Příspěvek z fondu je určen na financování aktivit souvisejících s pomocí uprchlíkům: školení pracovníků a dobrovolníků, úhradu pracovníků, úhrada drobných nákladů (např. jízdné v MHD, nákup telefonní karty, apod.).

                                                                                 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio