Podpořte jednoho - zachraňte dva

Některé problémy není možné vyřešit za den, měsíc ani rok.

 

Nový projekt Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce dává novou šanci ukrajinským maminkám v nouzi, které by bez pomoci zůstaly na ulici a živořily hluboko pod hranicí chudoby.

Vesnice Vapnjarka leží jen asi 12 km od Oděsy, potřeba vybudovat zde Domov pro ohrožené matky vznikla už v roce 2012. „ V Oděse a jejím okolí je mnoho samotných matek nebo těhotných, které se nemohou starat o své děti a tak bezvýchodnou situaci často řeší nejrazantnějšími způsoby. Proto jsme cítily potřebu domov otevřít,“ popisuje začátky fungování domova jeho vedoucí, sestra Marie.

Domov provozují řádové sestry z Kongregace vtěleného slova, se kterými humanitární středisko Diecézní charity ostravsko-opavské už několik let spolupracuje v Ivano-Frankivsku v Dětském domově sv. Mikuláše. „Sestry se na naše středisko obrátily s prosbou o pomoc a podporu v roce 2019 v konkrétním případě jedné potřebné maminky. Té jsme společně pomohli z její nesnadné situace, což vedlo k oboustranným úvahám o další a trvalejší spolupráci. Ta začala naplno fungovat od léta letošního roku, kdy domov pomáháme provozovat prostřednictvím finančních a materiálních prostředků. Než se projekt rozběhne naplno díky našim dárcům a Tříkrálové sbírce, posíláme sestrám už teď malou finanční pomoc do začátku,“ objasňuje vedoucí střediska Miroslav Hodeček.

V současné době žije v domově 5 maminek s dětmi, o které se starají 3 řádové sestry. Kapacita domova pak dovolí pomoci dalším 5 potřebným ženám. Bez podpory, která umožní poskytování dané služby, se ale řádové sestry neobjedou. „Náklady na pomoc jedné potřebné mamince jsou zhruba 4000 hřiven měsíčně, to odpovídá přibližně 4000 Kč. Z této částky pokryjeme jídlo, léky, péči, komunální náklady i benzín na odvoz dětí do školy. Proto si vážíme každé podpory, která umožní, že je naše pomoc co nejkvalitnější a nejefektivnější,“ shrnuje finanční náročnost sestra Marie.

Podpořte spolu s námi ženy v nouzi!

Svým příspěvkem pomůžete sestrám zajistit střechu nad hlavou, jídlo, oděv, léky, psychologickou a duchovní podporu ženám, které se ocitly v krizové situaci.

Přispět je možné libovolnou částkou zaslanou na transparentní účet Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce: 2800779701/2010, VS – 111 – Podpora Domova pro matky s dětmi v Oděse.
Nebo můžete využít darovací bránu na Darujme.cz (Diecézní charita ostravsko-opavská, projekt Domov pro matky s dětmi v Oděse).

Děkujeme všem, kteří i v těchto nelehkých časech myslí na potřebné.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio