Podpora z Nadace ČEZ

Děkujeme za grant z programu Krizová pomoc 2020

Podporu ve výši 50.000 Kč obdržela naše Charita od Nadace ČEZ. Ta vyhlásila grantové řízení Krizová pomoc 2020, jehož cílem je pomoc zmírnit dopady aktuální krizové situace spojené s pandemií onemocnění COVID-19. Peníze použijeme v našem Charitním domově pro seniory sv. Mikuláše. Děkujeme. 

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio