Poděkování společnosti VIA Consult

Darem ve výši 10.000 Kč přispěla na rozvoj charitního díla na Hlučínsku poradenská společnosti VIA Consult. Společnost se zaměřuje na komplexní nabídku služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek. Nabízí kompletní servis pro projekty klientů po celou dobu jejich trvání. Společnost Via Consult a.s. vychází především ze schopností a zkušeností svých expertů, kteří v rámci týmové spolupráce aktivně sdílejí své znalosti a poznatky při přípravě významných projektů se zaměřením na čerpání dotací z fondů Evropské unie. Hlavním cílem společnosti je získávání finančních prostředků k realizaci investičních záměrů klientů. Za podporu Charity Hlučín děkujeme. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio