Paprsku požehnal biskup Martin David

V nové dílně pracuje denně 12 klientů

 

Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David požehnal prostory nové Sociálně terapeutické dílny Paprsek v Kravařích. Denně do ní bude docházet 12 klientů s mentálním postižením, kteří zde budou získávat nové dovednosti a pracovní návyky. 

Vybudování dílny je zásluhou města Kravaře, které po mnoha letech příprav a komplikací při realizaci dokázalo dotáhnout projekt do konce. K provozování sociální služby si vybralo naši Charitu, čehož si nesmírně vážíme. 

Slavnostního setkání spojeného s požehnáním dílny se zúčastnil ředitel Charity ČR a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a starostka města Kravaře Monika Brzesková. 

Pan biskup popřál dílně "aby byla paprskem naděje pro klienty, kteří sem budou přicházet a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A aby byla paprskem naděje také pro místní obyvatele, kteří díky Paprsku uvidí, že spolupráce charity a města je smysluplná a oboustranně prospěšná."

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio