Paní Milada Meinhardová byla oceněna za přínos k rozvoji Charity

Ocenění převzala z rukou otce biskupa Martina

 

Do vánočně vyzdobené katedrály Božského Spasitele v Ostravě pozvali v neděli 13. prosince biskupové muže a ženy, kteří měli v den slavnosti sv. Hedviky přijmout ocenění za jejich horlivou službu. Odložená slavnost se mohla uskutečnit až nyní, kdy vládní nařízení umožnila zaplnit kostely z 30 %. Nedělní termín byl také poslední letošní možností, kdy předání uskutečnit.

Do lavic katedrály usedlo s náležitými odstupy okolo osmdesáti pozvaných hostů. Mezi nimi byla většina z 29 oceněných, jejichž jména s krátkou anotací jejich životního příběhu, přečetl ceremonář slavnosti. Biskup František Václav Lobkowicz a apoštolský administrátor biskup Martin David letos odměnili vybrané pracovníky Charit z celé diecéze a laiky, kteří se dobrovolně angažují ve svých farnostech. Mnozí z nich oslavili v letošním roce významné životní jubileum. 

Mezi oceněnými byla i zdravotní sestra charitní domácí péče paní Milada Meinhardová. 

Do Charity Hlučín nastoupila paní Milada Meinhardová v roce 2003 jako zdravotní sestra v domácí péči. Již sedmnáct let se věnuje pomoci potřebným na Hlučínsku. Každodenní péči o nemocné a umírající chápe jako své charitní poslání. Práci s klienty nebere jako splněný úkol, ale jako pomoc bližním, kteří jsou osamoceni nebo na konci životní cesty. Je také činná ve farnosti Chuchelná, kde se podílí na řadě aktivit, a důležitá je její pomoc při Tříkrálové sbírce. Sílu pro vyčerpávající práci i další činnosti čerpá v modlitbě. Letos oslavila své šedesáté narozeniny, ale den narozenin připadl na období největšího boje s epidemií. V jejím případě to bylo velmi symbolické. Oslavy vyměnila za službu potřebným, kterým s odvahou i nasazením ulehčovala tíživou životní situaci.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio