Paní Anna Zajaczová převzala ocenění za přínos ke službě Charity v Diecézi

Biskupové udělovali ocenění u příležitosti svátku sv. Hedviky

 

V den slavnosti svaté Hedviky 16.10.2021 udělil biskup František V. Lobkowicz a apoštolský administrátor Martin David v katedrále Božského Spasitele ocenění dvaceti osmi lidem. Farnosti tímto způsobem poděkovaly kostelníkům, varhaníkům, katechetům i těm, kteří se významně podíleli na opravách církevních objektů. Také Charity nominovaly sedm svých dlouholetých pracovníků, jejichž práce si cení.

Jsme rádi, že mezi oceněnými nechyběla naše kolegyně paní Anna Zajaczová, která pracuje jako pečovatelka v Charitním domově sv. Mikuláše v Lugeřovicích. Moc si vážíme její práce a děkujeme za její službu. 

Paní Anna byla představena těmito slovy: 

Již dvacet let je paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Slouží zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazuje svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Je jim velkou oporou, povzbuzuje k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem vnáší radost, dovede naslouchat i potěšit milým slovem. 

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio