Ocenění pro naši kolegyni Martinu Novákovou

Biskup Martin David děkoval 24 osobám z charit a farností

 

V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Mezi oceněnými je i naše pracovnice Charitní pečovatelské služby Martina Nováková, která byla oceněna za přínos k službě charity v diecézi. Představena byla těmito slovy: 

"V Charitě Hlučín paní Martina pracuje 22 let. Je oporou jak pečovatelské službě, tak celé charitní rodině. Klienti oceňují její odbornost, ale také otevřené srdce, schopnost naslouchat, povzbudit. Pomoc druhým je pro ni podstatou života. Dokáže k tomu nadchnout své okolí i svou rodinu. Vždy usměvavá, skromná, tolerantní a ve službě příkladem pro ostatní. Sílu ke službě jí dodává modlitba a její rodina. Letos oslavila své kulaté životní jubileum."

Oceňování v diecézi je od počátku spojeno s poděkováním pracovníkům Charit, kterých je v tomto roce devět. Další nominování jsou z řad farníků z různých míst diecéze. Nejvíce byl letos zastoupen děkanát Karviná. Nejstarší oceněnou byla žena z farnosti Skalice u Frýdku-Místku. Stoletá Marie Juroková patří dodnes k pravidelným účastníkům bohoslužeb a desítky let svého života se starala o provoz kostela, jeho úklid a výzdobu. Mezi letošními nominanty byly dva manželské páry. Manželé Václav a Helena Dvořákovi z farnosti Jeseník se zasloužili o obnovení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor. Manželé Marie a Jaroslav Kubečkovi spojili svůj život s Domem sv. Josefa na Gruni.

S využitím zdroje  www.doo.cz 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio