Nové přístupy v péči o umírající v Charitním domově

Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle

 

Od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) jsme získali příspěvek 60 000 Kč na projekt s názvem „Nové přístupy v péči o umírající v Charitním domově Sv. Mikuláše“, který nám pomůže zlepšit péči o klienty v paliativní péči našeho domova pro seniory v Ludgeřovicích a naučíme se také lépe komunikovat s umírajícími a jejich blízkými.

Šest pracovníků Charity Hlučín absolvuje pokročilý kurz v Centru paliativní péče, kde budou zdokonalovat své dovednosti v poskytování péče v domovech pro seniory. Zaměříme se na hlubší porozumění doprovázení klientů a jejich rodinných příslušníků v období umírání v klíčových oblastech jako komunikace, etika a duchovní aspekty péče.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio