Nová koupelna slouží v domově sv. Mikuláše klientům

Opravu umožnila dotace Moravskoslezského kraje

 

Charitní domov pro seniory sv. Mikuláše v Ludgeřovicích byl vybudován před více než 20 lety a původní byla také koupelna v prvním patře domova. Ta se používá pro provádění hygieny u imobilních klientů. Její stav byl havarijní. Docházelo k prosakování vody přes obklady, nutné byly časté opravy. Dispozice koupelny navíc neodpovídala současným potřebám klientů.

Díky dotaci získané z Programu pro zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je současná podoba koupelny k nepoznání. Vnitřní uspořádání je dostatečně variabilní, stěny a podlaha jsou kvalitně zaizolovány a koupelna působí otevřeně a moderně. Součástí projektu bylo i pořízení sprchovacího vozíku, pojízdných regálů a speciálního koupacího lůžka, které výrazně zvyšuje komfort pro klienty a usnadňuje manipulace našim pečovatelům a pečovatelkám.

Celkové náklady na opravu a vybavení koupelny se vyšplhaly přes půl. milionu korun. Částku 255.500 Kč poskytl Moravskoslezský kraj a část také výtěžek Tříkrálové sbírky. Moravskoslezskému kraji a všem dárcům z celého srdce děkujeme.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio