Návštěvy v domově sv. Mikuláše zatím obnoveny nebudou

Řídíme se doporučením Moravskoslezského kraje

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák 21.5.2020 informoval o rozhodnutí zakázat návštěvy v domovech pro seniory, které zřizuje Moravskoslezský kraj a zároveň doporučil toto opatření i ostatním organizacím v našem kraji. Rozhodli jsme se tímto doporučením řídit. Zákaz návštěv tak zatím zůstává v platnosti. Na obnovení návštěv jsme připraveni a jsme schopni je umožnit za splnění preventivních pravidel ihned, jakmile se situace zlepší. Děkujeme za pochopení.

 

Vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka ze dne 21.5.2020

„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov jsme rozhodli o opatřeních, jejímž cílem je zajistit maximální ochranu občanů z rizikových skupin. S okamžitou platností byl vyhlášen zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení.
S koncem nouzového stavu není v kompetenci hejtmana ani krizového štábu opatření nařídit plošně na celém území regionu, veškeré kompetence jsou na Krajské hygienické stanici, přesto toto opatření doporučujeme i ostatním zřizovatelům a poskytovatelům v regionu.
Situaci ve společnost OKD sledujeme, bude se jí zabývat také Krizový štáb Moravskoslezského kraje, který zasedá v pondělí 25. května 2020. Po konzultaci s covid týmem při Ministerstvu zdravotnictví České republiky jsme se rozhodli, že další případná opatření vyplynou z výsledků víkendového plošného testování ve společnosti OKD. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí. Díky tomuto kroku bych jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, která by mohla pomoci řešit aktuální epidemiologickou situaci.“

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio