Návštěvy v Charitním domově sv. Mikuláše jsou opět možné

Návštěvu je nutné si rezervovat předem

 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou opět možné návštěvy klientů našeho Charitního domova sv. Mikuláše. Jsme rádi, že se naši klienti budou moci po dlouhých, více než dvou měsících, opět potkat se svými blízkými.

 

Vzhledem k tomu, že se onemocnění COVID-19 stále vyskytuje v našem okolí, budou návštěvy probíhat omezeně při dodržení přísných opatření. Zejména chceme upozornit, že návštěvu bude možné realizovat pouze po předchozí dohodě s vedoucí domova. Domov bez předchozí domluvy, prosím, nenavštěvujte! Návštěva Vám nebude umožněna.

 

Návštěvy budou mít stanovenou maximální délku, určena bude také frekvence návštěv a počet osob navštěvujících klienta. Každý návštěvník bude muset dodržet i další opatření, která mu budou poskytnuta v písemné podobě před samotnou realizací návštěvy.

 

Jsme si vědomi, že opatření přijatá pro návštěvy jsou velmi přísná. Senioři jsou však nejohroženější skupinou, pro kterou může mít onemocnění COVID-19 fatální následky. Od vypuknutí epidemie děláme maximum, abychom ochránili naše klienty i pracovníky před nákazou. Děkujeme za respektování skutečnosti, že v této aktivitě budeme, i přes všeobecné uvolňování, zatím pokračovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte vedoucí domova Mgr. Ivanu Kostkovou, 603 501 993.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio